Mangler du tid til faglig oppdatering? Ønsker du raske svar på spørsmål om diagnose og behandling? Helsebiblioteket gir deg tilgang til to av verdens beste oppslagsverk i medisin og helsefag. Du kan også motta utvalgte, kvalitetsvurderte studier på e-post – gratis.


BMJ Best Practice

Best Practice er et klinisk oppslagverk fra BMJ Evidence Centre. Bruk det til raske oppslag i pasientmøtet eller til generell faglig oppdatering! BMJ Best Practice er enkelt å bruke og dekker diagnose, prognoser, behandling og forebygging. BMJ Best Practice kan også brukes på mobiltelefoner.

Gå til Best Practice: http://bestpractice.bmj.com/


UpToDate

UpToDate er et klinisk oppslagsverk som brukes av helsepersonell over hele verden. Oppslagsverket er omfattende, og gir en god og rask oversikt over blant annet diagnose, behandling og prognose. UpToDate er også tilpasset bruk på mobiltelefoner.

Gå til UpToDate: http://www.uptodate.com/online

Se Helsebibliotekets video om UpToDate: http://vimeo.com/12258531

Begge oppslagsverkene er gratis tilgjengelig for alle i hele Norge og krever ingen innlogging.


Nyhetsbrev fra McMaster

Ved å abonnere på nyhetsbrev fra gratistjenesten «Utvalgte nye studier» fra Helsebiblioteket og McMaster PLUS, får du de mest relevante artiklene fra de beste tidsskriftene sendt til deg på e-post. Du velger selv fagfelt du ønsker å abonnere på og hvor ofte du vil motta e-post. McMaster University i Canada har gjort jobben med å sortere gull fra gråstein for deg.

Du blir abonnent ved å registrere deg her: http://plus.mcmaster.ca/helsebiblioteket/Registration.aspx

Les mer om «Utvalgte nye studier»: http://www.helsebiblioteket.no/44733.cms


Helsebiblioteket: e-post redaksjonen@helsebiblioteket.no | telefon 46400486

Sist endret: Saturday, 22. February 2014, 13:55