Legemidler til gravide (Norsk legemiddelhåndbok)

Norsk legemiddelhåndbok - graviditet og legemidler

Klik på http://legemiddelhandboka.no/Generelle/139628?expand=1-linket for at åbne materialet.