Barn og legemidler (Norsk legemiddelhåndbok)

Norsk legemiddelhåndbok - barn og legemidler

Klikk på http://legemiddelhandboka.no/Generelle/153109 for å åpne ressursen.