Barn og legemidler (Norsk legemiddelhåndbok)

Norsk legemiddelhåndbok - barn og legemidler

Klik på http://legemiddelhandboka.no/Generelle/153109-linket for at åbne materialet.