Legemiddelregning 1: Størrelser, måletall og enheter (Thor Albriktsen, NTNU)

Klik på https://www.youtube.com/watch?v=wGurfDiKUqM-linket for at åbne materialet.