Legemiddelregning 1: Størrelser, måletall og enheter (Thor Albriktsen, NTNU)

Klicken Sie auf 'https://www.youtube.com/watch?v=wGurfDiKUqM', um die Ressource zu öffnen.