Legemiddelregning 1: Størrelser, måletall og enheter (Thor Albriktsen, NTNU)

Click https://www.youtube.com/watch?v=wGurfDiKUqM link to open resource.