Legemiddelregning 1: Størrelser, måletall og enheter (Thor Albriktsen, NTNU)

Klicka på https://www.youtube.com/watch?v=wGurfDiKUqM för att öppna resurs