Beskrivelse af dataopbevaring

Denne beskrivelse viser standardkategorier og formål for opbevaring af brugerdata. Visse områder kan have mere specifikke kategorier og formål end dem der er vist her.

Websted

Kategori

Overordnet

Formål

Fag og kvalitet

Hoverformålet med portalen er å bidra med et verktøy for heving av fag og kvalitetssikring.

Alt i 3- parets interesse som er pasienter i Norge

Opbevaringsperiode
30 år
Retligt grundlag
Samtykke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
Årsag til behandling af personfølsomme data
Folkesundhed (GDPR Art. 9.2(i)) Behandling er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet, f.eks. beskyttelse mod alvorlige grænseoverskridende sundhedsrisici eller sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for sundhedspleje og lægemidler eller medicinsk udstyr på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som fastsætter passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig tavshedspligt.
Samfundsinteresse, eller videnskabelig/historisk/statistisk forskning (GDPR Art. 9.2(j)) Behandling er nødvendig til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, på grundlag af EU-retten eller medlemsstater nes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltning er til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.

Brugere

Kategori

Overordnet

Formål

Fag og kvalitet

Hoverformålet med portalen er å bidra med et verktøy for heving av fag og kvalitetssikring.

Alt i 3- parets interesse som er pasienter i Norge

Opbevaringsperiode
30 år
Retligt grundlag
Samtykke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
Årsag til behandling af personfølsomme data
Folkesundhed (GDPR Art. 9.2(i)) Behandling er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet, f.eks. beskyttelse mod alvorlige grænseoverskridende sundhedsrisici eller sikring af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for sundhedspleje og lægemidler eller medicinsk udstyr på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som fastsætter passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig tavshedspligt.
Samfundsinteresse, eller videnskabelig/historisk/statistisk forskning (GDPR Art. 9.2(j)) Behandling er nødvendig til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, på grundlag af EU-retten eller medlemsstater nes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltning er til beskyttelse af den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.

Kursuskategorier

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Kurser

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Aktivitetsmoduler

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Blokke

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode