Velkommen til den interne kursportalen for KAD Aker (Kommunal Akutt Døgnenhet Aker)

OsloKategori for KAD Aker sine kurs og sertifiseringssystemer. Dersom du er ute etter generell informasjon eller kontaktinformasjon om KAD Aker/ Aker legevakt, kan du klikke her.

Her vil det bygges opp kurspakker og godkjeningsordninger i løpet av 2014 - 2015.

Tilganger til innhold vi styres av lokal administrator. Sertifiseringsordningene vil bygges opp med nett- og oppmøtebaserte aktiviteter med krav til godkjenning. Noen aktiviteter har den ansatte ansvaret for å følge opp selv, mens andre stures av de interne systemene for opplæring og kontroll.

Systemet vil bygges opp for å dekke de til enhver tid gjeldende myndighetskrav og lokale bestemmelser og strategiplaner.

 

Et kurs beregnet på å sikre trygg håndtering av medikamenter ved KAD Aker og Oslo Kommunale Legevakt.

Målgrupper er alt personell som håndterer medikamenter.