Logo Hjertestarterregisteret 

Når du registrerer hjertestartere i det offentlige Hjertestarterregisteret på www.113.no blir den synlig for 113-sentralene og de kan henvise til den ved en hjertestans.  Nettsidene er nå også en nettportal for førstehjelpsinformasjon til befolkningen. Rådene gjenspeiler satsingen fra Helsemyndighetene gjennom den nasjonale dugnaden "Sammen redder vi liv".  Hjertestarterregisteret er en del av denne satsingen.

Det er i dag mange tusen hjertestartere som er tilgjengelig gjenom offentlige og private eiere. Ved å samle kunnskap om plassering og tilgang til disse hjertestarterene i et register, vil en kunne øke publikums bruk av hjertestartere ved akuttmedisinske hendelser. Tidlig defibrillering med en hjertestarter er et tiltak som publikum kan gjøre og som sammen med tidlig hjerte-lungeredning er vist å bedre overlevelsen ved plutselig hjertestans utenfor sykehus.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) besluttet å opprette et nasjonalt hjertestarterregister (AED-register) i offentlig regi. Helsedirektoratet ga høsten 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) oppdraget med å opprette et nasjonalt offentlig hjertestarterregister. Registeret ble lansert 3. april 2017 av helseminister Bent Høie.

Bruk i 113-sentralen (AMK)
Hovedfunksjonen for registeret er bruk i 113-sentralene. 113 koordinerer bruken av tilgjengelige hjertestartere sammen med den ordinære utkallingen av ambulanser, kommuneleger, profesjonelle førstehjelpere (brannvesen) og private førstehjelpere (f.eks.hjertestartergrupper og akutthjelpere). Ved å aktivere allerede utplasserte hjertestartere i registeret, og dermed gjøre dem synlige på kartet til 113, vil man raskere kunne gi første defibrillering (støt), noe som igjen kan øke overlevelsesmuligheten for pasienter med hjertestans.

 

I tillegg vises de registrerte hjertestarterne i 110-sentralene og i appen til Norsk Luftambulanse Hjelp113. Appen Hjelp 113 brukes i hovedsak for å vise din posisjon når du er usikker på adresse eller posisjon, når du ringer nødnummerne via appen vil din posisjon komme opp i kartet i sentralene.

 

Hvordan registrere din hjertestarter i registeret?
Du finner veiledningen her.

Prosjektleder Siw Lilly Osmundsen

Vedlikehold
For at 113 skal kunne vurdere bruk av private defibrillatorer, er det flere betingelser som må være oppfylt med tanke på opplysningenes troverdighet og tilgjengelighet. Hjertestarterregisteret kan bidra med å få på plass gode rutiner for funksjonskontroll, vedlikehold og tilgjengelighet.  Hver sjette måned blir man bedt om å bekrefte:

- hjertestarteren står på posisjonen som er oppgitt
- hjertestarteren er uskadet
- batteriet er ok
- opplysninger om åpningstider/tilgjengelighet er riktige

Forankring i AMK
Prosjektet ble gjennomført med en nasjonal forankring hos AMK, for å få best mulig tilpasning til eksisterende og framtidige arbeidsmåter og tekniske løsninger i AMK-sentralene. Prosjektet har hatt et underprosjekt med representanter fra fem sentraler som har utarbeidet funksjonalitetskrav til Hjertestarterregisteret til bruk i AMK-sentralene. Gruppen leverte kravene til høring i alle AMK-sentraler og R-AMK med høringsfrist 9. juni 2016.

Arbeidet nå vil fokusere på å videreutvikle systemene i samarbeid med fagmiljøet. En bred sammensatt prosjektgruppe har beskrevet løsningen slik den bør være bygget opp i en kravspesifikasjon.

I dag har alle 113-sentralene Hjertestarterregisteret inne i et eget kartlag (TransMed) som kan aktiveres ved mistanke om hjertestans.

Utsendelse av informasjon
Informasjon om det offentlige Hjertestarterregisteret sendes ut fra NAKOS og HDO. Vi gjør oppmerksom på at det finnes registre som driftes av av kommersielle aktører. NAKOS har arbeidet med å få i stand et samarbeid med allerede eksisterende registre. Det offentlige registeret legger stor vekt på å ikke drive noen for for kommersiell virksomhet og vil ikke drive noen form for salg av utstyr eller kurs.  Det er kun Hjertestarterregisteret 113.no som vises i landets 113-sentraler.  

Det er GRATIS og registrere seg i Hjertestarterregisteret, vi fakturerer ikke registreringsavgift.  Hjertestarterregisteret bidrar til hjelp til vedlikehold og sjekk av at hjertestarteren er operativ ved automatiserte e-postutsendelser hver sjette måned om tilsyn og ved utløpsdato for elektrodene. E-postene går til den registrerte kontaktpersonen og ved purring til registrert eier. Dersom oppfølgingen ikke skjer sette hjertestarteren som deaktiveres i registeret og vil ikke være synlig i kartet på www.113.no eller i 113-sentralene.

Leder for Hjertestarterregisteret ved NAKOS er Siw Lilly Osmundsen

Spørsmål? Kontakt oss på AED@nakos.no eller telefon: 23 02 62 12

Internasjonalt AED symbol

 

 

Våre samarbeidspartnere:

 Helsedirektoratet            Norsk Resuscitasjonsråd   Norsk Førstehjelpsråd

Apotek 1

 

  Røde Kors   

 

          Logo Laerdal              

 

Logo for Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 

En enkel brukerveiledning for deg som skal registrere en hjertestarter for å synliggjøre den for 113.

Hjertestarterregisteret driftes av helsemyndighetene og vises i alle landets 113-sentraler, i appen Hjelp 113 og på nettstedet 113 Førstehjelp (www.113.no)