Velkommen til portalområdet for ambulansetjenesten ved Sørlandet Sykehuset HF.

 

Ambulanseavdelingen i Sørlandet sykehus består av ca 300ansatte og totalt 21 ambulansestasjoner. I tillegg til dette driver vi helsebussen og sykehusbussene.

På NAKOS finner du akuttmedisinske elæringskurs, sertifiseringer og lærlingeoppgaver. Du må være registrert og logge inn med eget brukernavn og passord. Spørsmål? Ta kontakt med Mona Ellefseth: 95161492. Husk også at du oppe i høyre hjørne kan velge startside.