Akuttkjeden Telemark

Akuttkjeden i Telemark er et forbedringsprosjekt i regi av sykehuset Telemark. Prosjektet skal bidra til ein styrket akuttkjede i hele Telemark, både innenfor somatikk og psykiatri. Vi ønsker fokus på pasient, kommunikasjon og likeverdig samarbeid. Ingen ledd er viktigere enn et annet, og pasientens hensyn skal alltid komme først. Ved å bygge en plattform med felles kompetanse og felles mål, ønsker vi å få til en akuttkjede der alle parter snakker med hverandre, og respekterer hverandre. Vi har i prosjektet utviklet to samhandlingsverktøy, en app og et følgeskjema. Disse verktøyene håper vi vil lette samarbeidet mellom aktørene i akuttkjeden. Vi har som målsetting at Telemark skal ha Norges beste akuttkjede, og dette skal vi få til sammen!