Her er kurs og fagstoff om psykisk helse og relaterte emner.

Kursene er åpne for alle i ambulansetjenesten i SI og gir en god oppfriskning i håndteringen av disse pasientgruppene. I tillegg er noe fagstoff svært nyttig før oppmøte på fagdag, f.eks fagdag i TKH

Innholdet er produsert og kvalitetssikret av Divisjon Psykisk Helsevern SI og andre HF tilknyttet NAKOS samarbeidet, og skal ikke gjengis uten tillatelse utenfor NAKOS portalen.

Her er link til kurset Brøset Violence Checklist.

Kurs: BVC (Brøset Violence Checklist) (nakos.no)

Dette kurset er et samarbeid mellom divisjon Psykisk helsevern og divisjon Prehospitale tjenester.
Kurset er beregnet på helsepersonell som bemanner ambulanser i Innlandet.