Emnevisning

 • Akuttkjeden Telemark

  Informasjon og dokumentarkiv

 • Dette er Akuttkjeden Telemark

 • Felles akuttkjede app

  Appen er et samhandlingsverktøy til bruk for alle aktørene i akuttkjeden i Telemark

  Siden 2016 har akuttkjedeprosjektet jobbet med pasientflyter, innsikter og kartlegging av de ulike aktørenes oppgaver og roller. Erfaringer viser at kommunal helsetjeneste, legevakt, fastleger, AMK, ambulanse og sykehus i liten grad kjenner hverandres funksjoner. Vi ser derfor et stort behov for et felles samhandlingsverktøy i akuttkjeden.

  Vi definerer akuttkjeden som et pasientforløp, fra en hendelse oppstår til pasienten er ferdig vurdert og behandlet. Den må involvere minst to aktører, og minst én av disse må være AMK, ambulanse eller sykehus.

  Appen skal bidra til at pasienter og helsepersonell opplever et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp. Målet er at akuttkjeden skal fungere uten forsinkelse i varsling, vurdering, transport, mottak og behandling.

  Verktøyet skal knytte aktørenes handlinger sammen i det akutte pakkeforløpet. Appen skal være meget enkel å bruke, være lett tilgjengelig og oppleves som nyttig for alle som har en rolle i akuttkjeden. Ved å standardisere en pasientflyt for akutte hendelser (pakkeforløp), vil vi redusere variasjon og forskjeller i pasientbehandlingen. Verktøyet skal bidra til å gi en forståelse av sammenhengen og helheten i den akutte helsetjenesten. 

  Det er viktig å merke seg at kontaktårsakene (starten på pasientflytene) er basert på symptomer og ikke ferdigstilte diagnoser. Det betyr at helsepersonell til enhver tid basert på sin faglige kompetanse må gjøre vurderinger og behandle pasienten uavhengig av hvilke flyt/forløp som trigger en hendelse.

  Mesteparten av innholdet i appen blir utviklet i samarbeid med de ulike aktørene som er involverte i akuttkjeden. Vi har en sammensatt arbeidsgruppe som jobber sammen for å forbedre dagens flyter.

  Samhandlingsløsningen er basert på et prosessverktøy som heter Soludyne APOS. Dette er en skyløsning der utvikling og innhold blir laget i en webløsning. Innholdet er først og fremst beregnet for mobile enheter (App), men det vil også være mulig å benytte seg av PC/Web.

  Løsningen er laget for akuttkjeden Telemark, men etter hvert kan den benyttes og tilpasses for hele landet. 

  Akuttkjeden Telemark, arbeidsgruppe pasientflyt, april 2018

  Kontaktperson: Dag Aas, Sykehuset Telemark

  E-post: dag.aas@sthf.no  / telefon: 35 00 35 00

  App hentes på App Store eller Google Play

  asGooP

   

 • Pasientens følgeskjema

  Pasientens følgeskjema er et samhandlingsverktøy. Skjemaet skal følge pasienten gjennom hele akuttkjeden, fra symptomet oppstår, til pasienten er inne på riktig behandlingsplass.

  Helsepersonell i alle ledd skal kunne fylle ut nødvendig personalia og gjennomføre, vurdere og dokumentere observasjoner av vitale parametere

  Siste versjon fra trykkeriet 070518. Skjemaet er bestilt av Prepress Byråservice prepress@byraservice.no 

  Artikkelnummer vi kan bruke er: 60402 NEWS observasjonsskjema.

   

 • ABCDE vurdering-kompendium

  Kompendium som kan brukes til opplæring og inneholder NEWS2, ABCDE vurdering, ISBAR.

   

 • NEWS2 (NHS England)

  Referanse :National Early Warning Score (NEWS) 2

  This is the latest version of the National Early Warning Score (NEWS), first produced in 2012 and updated in December 2017.

  NEWS2 has now received formal endorsement from NHS England and NHS Improvement to become the early warning system for identifying acutely ill patients - including those with sepsis - in hospitals in England.

  • ISBAR veiledning

   ISBAR kan brukes i de ulike nivåene i helsetjenesten og av alle profesjoner.

   Metoden bidrar til at helsepersonell snakker samme språk og forebygger misforståelser.

  • Akuttutstyr

   Utstyrsliste til akuttsekker/ bag i Akuttkjedeprosjektet

   Dette er en veileder til bruk i kommunene. Hver kommune må sikre at det minimum (i orange) er utstyr tilgjengelig så helsepersonell kan gjennomføre måling av vitalparameter i hjemmebaserte tjenester og sykehjem.