Nyhets- og infotavle

Offisiell åpning av Norsk Hjertestansregister

Offisiell åpning av Norsk Hjertestansregister

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0

 

Forrige uke var over 70 deltakere samlet til offisiell åpning av Norsk hjertestansregister i Trondheim.

Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Jan Erik Nilsen, åpnet dagen med å ønske velkommen. Han har sammen med registerleder Ingvild Tjelmeland vært en av initiativtakerne bak arbeidet med å få et nasjonalt dekkende hjertestansregister.

Stor nytteverdi

Fag var hovedfokus på samlingen, og det var innlegg fra blant annet professor Johan Herlitz og anestesisykepleier og lektor Anneli Strømsø fra Sverige og direktør Freddy Lippert fra Danmark. I Sverige har det vært et nasjonalt hjertestansregister i 25 år, og danskene kom i gang i 2001. Deres erfaring med hjertestans er sammenfallende, og konklusjonen er at nytteverdien med slik registrering er svært stor. Registerdata viser at andelen som får HLR før ambulansen ankommer øker, samtidig som flere overlever plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus.

Forskning på tvers av landegrensene

- Nasjonale register, med kvalitetsmessig gode data, bidrar i flere forskningsprosjekter, forteller registerleder Ingvild Tjelmeland. Et Norsk hjertestansregister åpner for kvalitetsprosjekt og forskning på tvers av landegrensene i Skandinavia.

Professor emeritus Petter Andreas Steen, som i over 30 år har vært en stor bidragsyter i hjertestansforskning både nasjonalt og internasjonalt, ønsket et godt samarbeid mellom de skandinaviske landene for å ha store nok datamengder til at forskningen blir synlig og relevant internasjonalt.

Samarbeid og erfaringsutveksling

Leder for Hjerte- og karregisteret Marta Ebbing, hadde et avsluttende innlegg om hvilke forventninger Hjerte- og karregisteret og Folkehelseinstituttet (FHI) har til Norsk hjertestansregister. Hun fokuserte på samarbeid og erfaringsutveksling med de åtte andre kvalitetsregistrene tilknyttet Hjerte- og karregisteret, samt behovet for å dele de dataene som kommer ut av det Norske hjertestansregisteret.

Etter mange hilsener og lykkeønskninger fra flere kanter ble arrangementet avrundet av Marta Ebbing, som med stor innlevelse offisielt åpnet registeret med støt fra en hjertestarter gitt til Anne - til forsamlingens store begeistring.

 

Norsk hjertestansregister ble opprettet i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) i 2001, og fikk status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2013. Registeret er tilknyttet det nasjonale registeret over hjerte – og karlidelser, som er en del av Folkehelseinstituttet (FHI).