Nyhets- og infotavle

Kurs til jul?

Kurs til jul?

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

Nettkurset "Stabilisering av columna"  er nå åpnet for fri bruk.
Kurset er utviklet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi og er ment som et verktøy for å spre kunnskap om denne prosedyren.

Prosedyren er kunnskapsbasert i henhold til AGREE-metodikk.

Kurset kan selvfølgelig også benyttes ved implementering av prosedyren i aktuelle tjenester.