Nyhets- og infotavle

Grunnkurs i CBRNE

Grunnkurs i CBRNE

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

CBRNE grunnkurs er nå publisert og åpnet for alle med bruker på portalen.
Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe- medisin og NAKOS.

Kurset er et innlæringskurs basert på kapittel 1 og 2 i "Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade"
Målgruppene er personell i og utenfor helsetjenesten, samt industrivernpliktige virksomheter, som forventes å kunne håndtere CBRNE-hendelser med personskade.

Logg deg inn og gå hit for å melde deg på kurset.