Nyhets- og infotavle

Nytt nødnettkurs

Nytt nødnettkurs

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

Utrullingen av Nytt Nødnett er gjennomført, og det er nå Helsetjenestens driftsorganisasjon HF (HDO) som har overtatt ansvaret for instruktøropplæring og tilrettelegging for sluttbrukerkurs.

Det er satt opp et nytt felles nettbasert forkurs som deltakere på kontrollrom- og radioterminalkurs skal fullføre før den oppmøtebaserte delen av opplæringen. Dette kurset erstatter det gamle, men det er fortsatt åpning for at de som er i gang med gammelt kurs fullfører dette, og at tidligere kursdeltakere kan gå tilbake for å laste opp kursbevis.
Dokumentasjon av oppmøtedelen av kurset og tildeling av kursbevis vil nå bli håndtert lokalt.
Det nettbaserte kurset kan også benyttes som resertifiseringsmodul for de tjenestene som måtte ønske dette.
Det er også satt opp et nytt ressursområde for godkjente instruktører.