Nyhets- og infotavle

Hjertestans utenfor sykehus - Vi er gode, men kan bli enda bedre

Hjertestans utenfor sykehus - Vi er gode, men kan bli enda bedre

par Nora Seland Omnes,
Nombre de réponses : 0

De siste tallene fra kvalitetsindikatoren "HLR startet av tilstedeværende" ble i dag publisert på helsenorge.no. Utviklingen de siste tre årene viser et stabilt antall pasienter som gjenopplives utenfor sykehus i forhold til befolkningstallet. Hvis vi ser på andel vellykkede gjenopplivninger, er det imidlertid en liten nedgang fra 31 prosent i 2015 til 28 prosent i 2017. Dette skyldes at det nå leveres inn mer data til Norsk hjertestansregister. Det er derfor flere inkludert i registeret, men det reddes likevel et like høyt antall mennesker.

Når hjertet stanser, er tiden avgjørende for pasientens sjanse for å overleve. I minuttene etter at hjertet har stanset er det samspillet mellom publikum og aktørene i den akuttmedisinske kjeden som redder liv. Tilstedeværende publikum har den viktigste rollen i dette. De må raskt oppfatte situasjonen, varsle medisinsk nødnummer 113 og starte hjerte-lunge-redning (HLR).

helsenorge.no kan du lese mer om hva som ligger til grunn for funnene og om de forskjellige regionale ulikhetene.