Nyhets- og infotavle

E-læring i Medisinsk Indeks

E-læring i Medisinsk Indeks

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0

E-læringskurset i bruk av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp (NIMN) er nå åpent. Vi gjør dere oppmerksomme på at det fortsatt kan komme små justeringer.

Som AMK- eller LV-operatør i Norge arbeider man i et komplekst nødtelefon-miljø. Akuttmedisinen er hele tiden i utvikling. Dette har medført til viktige endringer i Medisinsk Indeks.

Vedlagt ligger en oppsummering av de viktgste endringene i NIMN versjon 4.