Farmakologi for ambulansemedarbeidere.

Videopresentasjon; Hilde Holm, farmasøyt ved Sykehus apoteket. Varighet: ca 60 min.