Oversikt over prosjekter i NLA 2010- 2011


Prosjektets navn:

Formål/beskrivelse:

Tidsrom:

Kontaktperson (navn, e-post):

The Scandinavian pre-hospital physician manned EMS Outcome Study

PhD prosjekt

2008-11

Andreas J. Krüger

NTNU / St. Olav

Novel methods for pre-hospital detection of pneumothorax

PhD prosjekt

2009-12

Nils Petter Oveland

UiB / SUS

Acute Coagulopathy in Trauma

PhD prosjekt

2010-13

Jostein Hagemo

UiO / UUS

Extracting precise information

in cardiac arrest.

PhD prosjekt

2008-14

Trond Nordseth

NTNU / St. Olav

Etiology and causes of cardiac arrest: reversible factors?

PhD prosjekt

2009-15

Daniel Bergum

NTNU / St. Olav

A registry for management and analysis of out-of-hospital cardiac arrest data.

Post Doc prosjekt

2010-12

Kenneth Gundersen

UiS

Documenting and reporting data after major trauma

PhD prosjekt

2008-11

Kjetil G Ringdal

UiO / UUS / NTR

Improving trauma system performance through better trauma triage

PhD prosjekt

2008-14

Marius Rehn

UiO / UUS / SUS / STAMI

Transferring injured patients. Consequence and evidence.

PhD prosjekt

2008-11

Thomas Kristiansen

UiO / UUS / STAMI

The multitrauma patient

PhD prosjekt

2006-14

Trine Staff

UiO / UUS / NAKOS

Red response – Studies on the role of primary care doctors in out-of-hospital emergency medicine.

PhD prosjekt

2006-10

Erik Zakariassen

UiB / NKLM

Risk management in critical care as a tool to improve patient safety

PhD prosjekt

2007-10

Stephen JM Sollid

UiS / SAFER / SUS

Risk management and
reduction by incident reporting and check list implementation

PhD prosjekt

2007-12

Øyvind Thomassen

UiB / HUS

Clinical governance as a risk management tool in air ambulance services

PhD prosjekt

2010-14

Håkon Abrahamsen

UiB / SUS / NKLM

Klinisk veiledning av leger i LAT – formell opplæring som deltidsstudium (15 studiepoeng)

for leger som gir veiledning til kolleger i LAT. Deltagelse fra Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger (ev. ytterligere en base).


Prosjekterleder Per Chr Juvkam

LAT-lab; vårt laboratorium for utvikling av fremtidens luftambulansetjeneste Hva vi vil trenge av kompetanseoppbygging og andre forberedelser.

Innen LAT-lab (og med den felles tenkningen som ligger i bunn her) vil det komme en rekke enkelt enkeltprosjekter.Prosjektleder og koordinator Jan Thormodsæter


Senast ändrad: lördag, 22 februari 2014, 13:55