Legemiddelregning 2: Begrepsdefinisjoner (Thor Albriktsen, NTNU)

Click https://www.youtube.com/watch?v=wDXNJgL4ITQ link to open resource.