Legemiddelregning 3: Dose Styrke Mengde (Thor Albriktsen, NTNU)

Klikk på https://www.youtube.com/watch?v=F6-ASy_qBzg for å åpne ressursen.