Legemiddelregning 4: Prosent og legemidler (Thor Albriktsen, NTNU)

Klikk på https://www.youtube.com/watch?v=CLSYRfI22ME for å åpne ressursen.