Legemiddelregning 2: Begrepsdefinisjoner (Thor Albriktsen, NTNU)

Cliquer le lien https://www.youtube.com/watch?v=wDXNJgL4ITQ pour ouvrir la ressource.