Legemiddelregning 3: Dose Styrke Mengde (Thor Albriktsen, NTNU)

Klicka på https://www.youtube.com/watch?v=F6-ASy_qBzg för att öppna resurs