Basale smittevernrutiner SI

Her inngår håndvask og hånddesinfeksjon

Klikk på http://ek.sihf.no/docs/pub/dok09194.pdf for å åpne ressursen.