Basale smittevernrutiner SI

Her inngår håndvask og hånddesinfeksjon

Click http://ek.sihf.no/docs/pub/dok09194.pdf link to open resource.