Dette er en kurskategori som er under utvikling i et samarbeid mellom Ambulanseavdelingen OUS, Ambulansetjenestene i Midt-Norge og NAKOS.

Kursene vil bli åpne for alle.

Følgende kurs vil bli utviklet:

  • Medikamenthåndtering og aseptikk
  • Medikamentregning
  • Intramuskulære injeksjoner
  • Subcutane injeksjoner
  • Intraossøs administrasjon
  • Nasal administrasjon

Kursene vil være såkalt "generiske". Det betyr at de ikke omhandler lokale prosedyrer og ruitiner, men behandler fagstoffet på et overordnet generelt nivå.