Dette er et innføringskurs for de som skal benytte innringervideo som et verktøy ved sin AMK-sentral

Bruk av video i nødsamtaler er tenkt å understøtte operatørens beslutning om rett respons, styrke muligheten for god veiledning av innringer, forbedre grunnlaget for å kunne gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen og vurdering av operative forhold.