I denne kategorien ligger det åpne emnekurs som bygger på emnene i kursheftene for brannkonstabel.

Emnene er digitalisert med delprøver og/eller avsluttende prøve.

Dersom læringsmål er bestått, kan man skrive ut et kursbevis på dette.