Utsjekk for A-vaktsfunksjonen ved SYSIKL. 

Alle tilsette som er A-vakter må gjennomføre kurset kvart år.