Nyhets- og infotavle

Høring - Funksjonskrav for AMK-operatører

Høring - Funksjonskrav for AMK-operatører

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0

NAKOS har fått i oppdrag å opprette et norsk hjertestarterregister med hovedfokus at det skal være til bruk i AMK-sentralene. I den forbindelse har en prosjektgruppe jobbet med å beskrive funksjonskrav for AMK-operatører. Gruppen ønsker tilbakemeldinger fra deg som er operatør eller koordinator ved AMK på denne beskrivelsen.

Tilbakemeldinger kan sendes innen 9. juni 2016 til siw@nakos.no

Vedlagt:
Funksjonsbeskrivelse for norsk hjertestarterregister (NAEDR) i AMK-sentralen.