Nyhets- og infotavle

Ny sertifiseringsordning for ambulansetjenesten i Finnmark

Ny sertifiseringsordning for ambulansetjenesten i Finnmark

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

Ny sertifiseringsordning er nå rullet ut for ambulansetjenesten i Finnmark etter et godt grunnarbeid fra områdets portalansvarlige Odd Are Olsen og Trine Flage. I første omgang inneholder resertifiseringen sju nettmoduler for Nivå 1 og åtte for Nivå 2.

Fra tidligere har Innlandet, Oslo og Akershus, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal tatt i bruk funksjonaliteten som håndterer tidsbegrensede sertifiseringer med full dokumentasjon. Neste skritt blir å samles rundt bordet for å velge sertifiseringsmoduler i fellesskap, slik at sertifiseringselementer blir like på tvers av HF og regioner. Dette vil gi store synergier med tanke på produksjon og vedlikehold, samt forenkle forvaltning av personell på tvers av tjenestene.