Nyhets- og infotavle

Inhospitalt hjertestansregister

Inhospitalt hjertestansregister

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0

Ingvild Tjelmeland og Teresia Book-EklundNorsk hjertestansregister starter nå innsamlingen av informasjon om pasienter, som rammes av hjertestans inne på sykehus. Innrapporteringsløsningen er nå på plass i Medisinsk registreringssystem (MRS). Alle sykehus skal rapportere til det nasjonale registeret. Ta gjerne kontakt for å komme i gang!

Tilleggsinformasjon
Registreringskjemaet for prehospital hjertestans er oppdatert på bakgrunn av gode tilbakemeldinger fra lokale registrarer.