Nyhets- og infotavle

Samarbeid med Norges brannskole

Samarbeid med Norges brannskole

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

Norges brannskole (NBSK) har tatt initiativ til å få på plass en mer tilgjengelig utdanningspakke for "Grunnkurs deltid". Mandatet er i første omgang å omarbeide dagens kurspakke til et format tilpasset nett.

Første workshop ble avholdt på NAKOS den 7., 8. og Brannseminar9. juni og kjernegruppa, med deltakere fra hele landet, jobber nå videre med en målsetting om ferdig kurspakke innen utgangen av året. Bruk av portalen som et verktøy for de enkelte brannvesen ble også diskutert, og her vil det helt sikkert bli tatt initiativ i tiden som kommer. Salten Brann har allerede gode erfaringer med dette via en pilot i forbindelse med utrullingen av Nødnett.