Nyhets- og infotavle

Høring - Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Høring - Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

av Nora Seland Omnes -
Antall svar: 0

Høringssvaret kan legges inn øverst på denne siden eller sendes til postmottak@nakos.no

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) er et verktøy for triage og beslutningsstøtte i den medisinske nødmeldetjenesten. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en faglig revisjonsprosess av dokumentet.

Den reviderte utgaven av NIMN sendes nå ut på høring. Høringsfristen er mandag 5. desember 2016.

Vedlagte dokumenter:
1. Høringsbrev
2. Høringsversjon NIMN, utgave 4
3. Presentasjon av viktige endringer og veiledning for innsending av høringssvar

Høringssvaret kan legges inn øverst på denne siden eller sendes til postmottak@nakos.no