Nyhets- og infotavle

Dan Børge Akerø fronter nasjonal førstehjelpsatsing: 1 av 2 usikre på om de kan utføre livredning riktig

Dan Børge Akerø fronter nasjonal førstehjelpsatsing: 1 av 2 usikre på om de kan utføre livredning riktig

av Ingvild Tjelmeland -
Antall svar: 0

En ny meningsmåling viser at nær halvparten av alle nordmenn over 18 år ikke er sikre på om de kan gi riktig førstehjelp, og 1 av 4 sier de er redde for å gjøre noe galt hvis de måtte gi førstehjelp. – Nå lanserer vi et enkelt verktøy, 113.no, som skal gi kunnskap om hvordan vi skal gi livreddende førstehjelp når noen trenger hjelp, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. 

113.no – komplett og oppdatert førstehjelpsinfo på ett sted
NAKOS (Nasjonalt kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin) har på vegne av
helsemyndighetene utviklet . Den nye nettsiden inneholder all informasjon som
publikum trenger for å være i stand til å yte riktig hjelp.
– Vi som jobber med akuttmedisin, ser hvor nyttig det er at de som er hos pasienten, er trygge på at de kan gjøre noe. Å kjenne igjen en alvorlig tilstand og vite at de får hjelp når de ringer 113, er grunnleggende. Hvis de i tillegg er forberedt på å få instruksjoner fra 113, er jeg sikker på at de vil gi bedre hjelp og føle seg mindre usikre. På nettsidene kan alle få frisket opp kunnskapene, og få inspirasjon til å trene praktisk på livreddende førstehjelp på kurs, sier Jo Kramer Johansen, professor og overlege i anestesi, legeambulansen i Oslo og NAKOS.


Dan Børge Akerø og OUS ambulansen

Foto Thomas Brun / NTB scanpix