Nyhets- og infotavle

Ny versjon av portalen: Moodle Workplace

Ny versjon av portalen: Moodle Workplace

av NAKOS Portal Administrator -
Antal svar: 0

Hva er dette?

Moodle Workplace er et helt nytt administrativt rammeverk for Moodle (portalen). 
Rammeverket vil gi et helt nytt sett med administrative muligheter for den enkelte tjeneste som benytter portalen. Inndeling av brukere, tildeling av rettigheter og rapporter, oppsett av læringsløp og sertifiseringer vil bli helt endret/forbedret.
Videre vil brukergrensesnittet for sluttbrukere også endres til et enklere og mer intuitivt design.
Moodle Workplace har også en egen gratis app som vil endre brukeropplevelsen vesentlig for brukere med mobile enheter.
Videre unngår vi tunge versjonsoppdateringer da denne løsningen oppdateres kontinuerlig.
Klikk her for mer informasjon.

Er dette noe for oss?
Ja definitivt!

Vil dette medføre behov for re-læring av administratorer/ utviklere?
Ja definitivt!

Foreløpig vurdering av om vi skal gjøre det eller ikke er at fordelene både på kort, -men ikke minst på lang sikt, er så store at det rettferdiggjør en satsning i 2020. NAKOS jobber derfor videre med planlegging av finansiering, samt logistikk rundt informasjon og opplæring av dere som administratorer.
Forarbeid og klargjøring av konverteringen starter på nyåret med tanke på effektuering tidlig på sommeren da dette er den minst aktive delen av året med tanke på sluttbrukere. Vi må påberegne en nedetid på 3-5 dager.
Undervisningsmateriell for administratorer vil bli utarbeidet av NAKOS.
I forkant av dette vil vi etablere kontakt med de enkelte tjenester for beramming av møter og workshops.

Dette blir spennende!

MVH

Lars Didrik Flingtorp
Portaladmin