Legemiddelregning 5: Fortynning av legemidler (Thor Albriktsen, NTNU)

Klikk på https://www.youtube.com/watch?v=eFXHh7wefa4 for å åpne ressursen.