Legemiddelregning og praktisk legemiddelhåndtering

Et kurs fra Universitetet i Oslo (Ferdighetssenteret)