I denne kategorien ligger det felleskurs som implementeringskurs, vikarkurs mm