Nyhets- og infotavle

Kurs om sanmvirke mellom nødaktørene

Kurs om sanmvirke mellom nødaktørene

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

PHS har utarbeidet to kurs som dreier seg om samvirke.

Denne opplæringen er en noe forkortet versjon av det som SAMVI-studiene på Politihøgskolen har, og er tilrettelagt for brukere på NAKOS.

Målet er å gi en felles grunnforståelse for hva samvirke er og bli kjent med de ulike aktørene i et samvirke. Kurset skal gi en øket forståelse for at samvirke gjør at resultatet ved å jobbe sammen blir bedre enn å jobbe alene.

Du finner kursene her.