Nyhets- og infotavle

Ny veileder "Sikkerhet ved akutte hendelser på- eller ved veg"

Ny veileder "Sikkerhet ved akutte hendelser på- eller ved veg"

av NAKOS Portal Administrator -
Antall svar: 0

Ny etterlengtet veileder  om tverretatlig samarbeid for å øke sikkerheten ved arbeid på- eller ved veg er nå publisert.
Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom utrykningsetatene og bergingstjenestene. Vegdirektoratet har også vært en meget viktig samarbeidspart. DSB har ledet prosjektet.
Det er også utarbeidet et implementeringskurs for gjennomgang av veilederen som du finner under fanen "Kurs".

Pressemelding og veileder finner du på hjemmesiden til DSB.