NEWS i Indeks, Kramper, Aortadisseksjon, Evidens i HLR instruksjon, Blødningskontroll, Tid til første kompresjon

Klikk på Fagdager høsten 2019.pdf for å vise filen.