Nye medikamenter elektronisk ambulansejournal HSØ (fra 31/1-2022)