Administrering av intramuskulær injeksjon i overarmen (VAR)

Klikk på https://www.varnett.no/portal/procedure/7861/14 for å åpne ressursen.