Administrering av intramuskulær injeksjon i hoften (VAR)

Klikk på https://www.varnett.no/portal/procedure/7790/14 for å åpne ressursen.